Technieker nodig?

Onze professionele en vakkundige techniekers lossen het direct voor je op!

24/7 Bereikbaar

Al 20 jaar vakspecialist

Voor alle types en merken poorten

BTW tarief herstelling poort

Alle facturen gericht aan niet zakelijke klanten worden standaard opgemaakt met een BTW-tarief van 6%.

 

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

 

Heeft u een interventie verzoek ingediend en heeft u recht op de 6% BTW-tarief regeling? Vul dan onze 6% BTW attest in en stuur deze op naar klantenservice@romass.be.

De woning wordt uitsluitend gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
De woning is minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen (er bestaat een overgangsmaatregel voor woningen die meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werden genomen)
De werken moeten rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
De renovatiewerken moeten betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden.